ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.GİRİŞ

1.1. FinStrateji Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi,  hizmet sağlayıcı olarak işlettiği akademi.finstrateji.com üzerinden üyelerine dijital eğitim içeriklerinin sunulması hizmeti gerçekleştirmektedir. akademi.finstrateji.com üzerinden sağlanan hizmetin eksiksiz ve kusursuz olması için üyelerin de Platform kullanım şartlarına uyması gerekmektedir.

1.2. Üyeler, “Eğitim Platformu” sekmesi altındaki üyelik formunu doldurmak suretiyle akademi.finstrateji.com üye olarak işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini ve onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

2. TARAFLAR VE TANIMLAR

2.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A1 Blok No: 151 /1C İç Kapı No: B35 Esenler/ İstanbul adresinde bulunan FinStrateji Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ile akademi.finstrateji.com internet sitesine üye olan ve internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan Üye arasında elektronik olarak onaylamıştır.

2.2. FinStrateji ve Üye tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.3. Şirket: FinStrateji Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi

2.4. Platform: Şirket’in kullanıcılarına hizmet verdiği akademi.finstrateji.com alan adlı web sitesidir.

2.5. Üye: Platform’a üye olarak hizmet almaya başlayan gerçek ve/veya tüzel kişidir.

2.6. Hizmet: Şirket tarafından platformun ve dijital eğitim içeriklerinin kiralanması dahil tüm altyapı hizmetlerini; online ders konusunda sunulan her türlü eğitim ve hizmeti ifade eder.

2.7. Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve hizmetin ifası için kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme ile FinStrateji’nin, akademi.finstrateji.com alan adında çalışan Platform’una üye olacak gerçek ve/veya tüzel kişi kullanıcılarına, eğitim içeriklerinin sağlandığı ilgili Platform’un kullanımına ve Platform üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

4. ÜYELİK BİLGİLERİ

4.1. Üye, hukuki işlem ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. FinStrateji Platformu üzerinde elektronik posta hesabı ile üyelik oluşturulması temel kural olup, daha önce aynı e-posta adresi ile üye oluşturulamaz.

4.3. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Üye, FinStrateji eğitim platformuna üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, işbu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu, Şirket’in bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

5.1 Şirket, Üye’nin Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Şirket, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri, https://finstrateji.com/kvkk-aydinlatma-metni/ linkinde yer alan Aydınlatma Metni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, kendisine sunulan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okumalıdır.

5.2. Şirket, Platform’un ilgili alanlarında gösterilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni uyarınca Üye’nin bazı verilerini işlemek için açık rızasını talep edebilir. Bu durumlarda Üye, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni vasıtasıyla bilgilendirilir ve özgür iradesiyle açık rıza verip vermemeye karar verir.

5.3. Şirket, Üye’nin Platform içerisinde yapmış olduğunuz ödeme işlemlerinde kullandığı kredi ve banka kartı bilgilerini hiçbir surette görüntülemez ve saklamaz.

5.4. Üye tarafından Platform’da beyan edilen ve paylaşılan kişisel veriler işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi amaçları ile beraber, Üyenin özgür iradesi ile açık rıza vermesi halinde ise Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim çalışmaları yapılması amacıyla Şirket Politika’ya uygun olarak işlenmektedir. İşbu kişisel veriler Şirket’in iş ortakları ile belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşılmaktadır.

5.5. Şirket söz konusu kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

6. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

6.1. Platform’a üye olurken verilen, e-posta adresi, telefon ve/veya cep telefonu kanallarına, 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince Üye’nin vereceği izin kapsamında, Şirket Üye’ye pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. Üye, dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkını haizdir.

6.2. Platform’a Üye tarafından verilen pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtları ilgili mevzuat uyarınca saklanır.

7. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Üye, bir eğitim içeriğine ödeme yaptığında Platform aracılığıyla içeriği görüntülemek için bir lisans alır. Kaydın lisans ve telif haklarının tek sahibi FinStrateji’dir. İçerikler üyelere satılmaz; içeriklerin lisansı verilir. Bu lisans, üyelere içeriği herhangi bir şekilde yeniden satmaya (hesap bilgilerini bir kişiyle paylaşmak veya içeriği yasa dışı indirmek ve internet sitelerinde paylaşmak dahil) yönelik hiçbir hak vermez.

7.2. Üye, ücretlerini ödemiş olduğunuz içeriklere Platform aracılığıyla yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan, eğitim amaçları için erişmek ve bunları görüntülemek üzere sınırlı, münhasır olmayan ve başkasına devredilemeyen bir lisans verir. Diğer tüm kullanımlar açıkça yasaklanmıştır.

7.3. Üye’nin ödemesini yaptığı hizmet içeriğinde yer alan, interaktif eğitimler, videolar, online denemeler, eğitim materyalleri, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları FinStrateji’ye aittir. Kullanıcı interaktif eğitimler, videolar, online denemeler, eğitim materyalleri, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaları FinStrateji’den izin almadan ve sözleşme koşulları dışında kullanamaz. Hizmetin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan kullanıcı ve buna bağlı olarak ilgili organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini FinStrateji’ye ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan Kullanıcı, doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Sözleşme’ye konu olan hizmetin içinden alınmış görsel malzemeleri, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya şeklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan Kullanıcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

7.3. FinStrateji sözcük ve şekil markası ile akademi.finstrateji.com adresli Platform’da kullanılan her türlü slogan, tasarım, web site tasarımı, yazılım, alan adı, video, kod ve sair tanıtıcı/ayırt edici ad ve işaretin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı FinStrateji’ye aittir. Üye, bu ve benzeri nitelikteki fikri ve sınai mülkiyet hakkına konu ayırt edici/ tanıtıcı ad ve işareti, FinStrateji’nin önceden yazılı iznini almaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz ve sair biçimde ticari etki yaratacak şekilde kullanamaz. Üye’nin üçüncü kişilerin ve/veya FinStrateji’nin fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkını ya da ticari itibarını ihlal edecek şekilde davranması halinde Üye, FinStrateji’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SORUMLULUK REDDİ

8.1. FinStrateji’nin Platform’da sunduğu dijital eğitim içeriklerinden oluşan hizmetler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. FinStrateji, üyelere belirli sonuçlar elde edeceği konusunda yönlendirme yapmaz. Üyelerin ödemesini yapıp eriştiği dijital eğitim içeriklerinde yer alan bilgi, görüş ve analizler tamamen bilgilendirme niteliğindedir, Üye bu içeriklerden yola çıkarak yatırım kararları alması halinde FinStrateji’nin sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. FinStrateji, Platform’daki dijital içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güncelliği konusunda hiçbir garanti veya taahhüt vermemektedir. Üye, Platform’daki içerikten yola çıkarak yatırım kararları alması halinde tüm riskin kendisine ait olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

9.1. FinStrateji, iş bu sözleşme konusu akademi.finstrateji.com isimli alan adının sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı veya mobil uygulama ile üyelerine hizmet vermeye devam edebilir.

9.2. Üye, Platform’dan hizmet alırken elde ettiği tüm bilgileri, işbu sözleşme ile Platform üzerinde yer alan diğer sözleşme ve politika hükümleri çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Üye, Platform üyeliğinin, kullanıcı bilgilerinin, kullanıcı şifresinin gizliliği için gerekli tüm tedbirleri alır. Üyelik şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Üye’ye aittir. Kullanıcı şifresinin üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde üçüncü kişilerin ve/veya FinStrateji’nin uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararlar Üye’ye ait olacaktır. Üye’nin bu yükümlülüğünü ihlali sonucu FinStrateji’nin herhangi bir şekilde üçüncü kişilere tazminat ödemesi veyahut FinStrateji aleyhine idari para cezasına hükmedilmesi halinde, uğradığı tüm zararı Üye’ye rücu edebilecektir.

9.4. FinStrateji, verdiği hizmetler gereği 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ikincil mevzuatları ve Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince satış koşullarını ve hakları belirlemektedir. Ödeme ile ilgili yasal haklar, bilgilendirmeler ve sözleşmeler ayrıca “ödeme ekranında” sunulacaktır. Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından 6502 sayılı Kanun hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır.

9.5. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FinStrateji’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından bağışık tutacaktır. Ayrıca, ihlal nedeniyle, olayın adli ya da idari bir soruşturma, kovuşturma ya da yargılamaya intikal etmesi halinde, FinStrateji’nin Üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9.6. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

  • Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

9.7. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri Şirket’e maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

9.8. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Şirket’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Platform’da yer alan kişisel verilere dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11. MUHTELİF HÜKÜMLER

11.1. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Şirket’in ve Platform’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

11.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

11.3. Bildirim; Şirket, Üye ile Üye’nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

12.MÜCBİR SEBER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Şirket’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Şirket’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Şirket ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

13. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir.

14. YÜRÜRLÜK

14 (ondört) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.