Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Neden Bu Metni Gönderiyoruz?

FinStrateji Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi (‘’Şirket’’) olarak iş faaliyetlerimizi yürütürken, finstrateji.com (‘’Site’’) ile akademi.finstrateji.com (‘’Eğitim Portalı’’) aracılığıyla yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri kapsamında, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘’Kanun’’) göre ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatına sahibiz. Hem bu sıfatın bir gereği olarak hem de sizlere karşı şeffaf ve hesap verilebilir bir hizmet anlayışıyla bu ‘’Aydınlatma Metni’’ ile aşağıdaki konularda bilgi veriyoruz.

Hangi Konularda Aydınlatma Yapıyoruz?

 • Kimlere ait kişisel verileri işlediğimiz
 • Hangi kişisel verileri topladığımız
 • Verileri hangi amaçla işlediğimiz
 • Verileri kimlerle paylaştığımız
 • Verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi
 • Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar

1- Kimlere Ait Kişisel Verileri İşliyoruz?

Üyeakademi.finstrateji.com adresli Eğitim Portalı üzerinden üye olan kullanıcılarımız
Çevrimiçi ZiyaretçiEğitim Portalı’na üye olmayan, sadece Sitemizi inceleyen ziyaretçilerimiz
Eğitim Alan KişiEğitim Portalı’na üye olmayan, Sitemiz üzerinden veya diğer yollardan Şirket’imize ulaşıp yüz yüze, hibrit veya online eğitim alan kişiler

2- Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?

Aşağıda hangi alanlarda hangi kişisel verilerinizin toplandığı ve işlendiğini detaylı olarak bilgilerinize sunuyoruz.

Sitemizi ziyaret etmeniz halinde:İnternet tarayıcı bilgisi, çerez kayıtları, IP adresi, erişim logları
Eğitim Portalı’na üyelik oluşturmanız halindeAd, soyad, e-posta adresi, GSM numarası, gizlenmiş şifre, üye ID numarası
Eğitim Portalı’nda sipariş oluşturmanız halindeAd, soyad, e-posta adresi, GSM Numarası, telefon numarası, TCKN, adres bilgileri, il/ilçe bilgisi, vergi mükellefi olup fatura talep etmeniz halinde vergi kimlik numarası, sipariş bilgileri, ödeme yapılan alınan eğitim bilgileri, alışveriş geçmişi bilgileri, talep/şikayet/memnuniyet bilgileri, fatura tarihi, fatura numarası, fatura adresi, bireysel KEP adresi olması ve bildirilmesi halinde KEP adresi
İletişim numaramızı aramanız halindeAd, soyad, GSM numarası, talep veya şikayet kayıtları
Sitemizin ‘’İletişim’’ sayfasındaki formu doldurmanız halindeAd, soyad, e-posta adresi, GSM numarası, talep konusu ve mesaj içeriği kayıtları
Sitemizin ‘’Eğitim’’ sayfasındaki talep formunu doldurmanız halindeAd, soyad, e-posta adresi, GSM numarası, bulunduğunuz il, talep edilen eğitim bilgileri, tecrübeleriniz ve hakkınızda yaptığınız diğer açıklamalar
Ticari elektronik ileti izni/açık rızası vermeniz halindeAd, soyad, e-posta adresi, GSM numarası, izin kayıtları
Sitemizdeki çerezlere onay vermeniz halindeÇerez tercihleriniz, internet tarayıcı bilgisi, çerez kayıtları

3- Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Sitemizi ziyaretlerinizde: Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla amaçlarıyla işlenmektedir.

Eğitim Portalı’nda üyelik oluşturmanız halinde: Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Eğitim Portalı’nda sipariş oluşturmanız halinde: Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

İletişim numaramızı aramanız veya Sitemizdeki Eğitim Talep ve İletişim formlarını doldurmanız halinde: İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Ticari elektronik ileti izni vermeniz halinde açık rızanıza istinaden: Kişisel verileriniz reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla ticari elektronik ileti göndermek suretiyle işlenmektedir.

Çerezlere onay vermeniz halinde açık rızanıza istinaden: Kişisel verileriniz reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla çerezler vasıtasıyla işlenmektedir.

İnternet tarayıcı ayarlarınızdan çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilere, Çerez Politikasından ulaşabilirsiniz.

4- Verilerinizi Kimlerle Hangi Amaçla Paylaşıyoruz?

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişi ve kurumlara aktarmaktadır. Bu kapsamda veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, bankalar ve ödeme hizmet sağlayıcıları, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile uzmanlık gerektiren danışmanlık konularında ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla Şirketimizin tedarikçilerine aktarılabilmektedir.

Burada belirttiğimiz bu aktarım durumlarında verilerinizin güvenliğini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra, hukuki ilişkinin karşı tarafı ile yaptığımız sözleşmelerimizi de Kanuna uyumlu olarak düzenliyoruz.

Bunlar dışında bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile olası bir hukuki ihtilaf, adli veya idari denetim ve sair hallerde savunma hakkımızın kullanılması amacıyla bizden istenen bilgiler, anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara  taleple sınırlı olarak aktarılabilmektedir

5- Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Şirketimiz yukarıda sayılan amaçlarla Kanununun 5. maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmas
 • Şirketimizin faaliyet alanıyla ilgili yasalarından doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Yukarıda belirtilen ticari elektronik iletiler ile çerez kullanımına ilişkin açık rıza vermiş olmanız hali.

hukuki sebeplerine dayalı olarak Site, Eğitim Portalı, sosyal medya hesapları, çerezler ve sair iletişim kanalları aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplamaktadır.

6- Kanun Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un 11.maddesine göre aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızı kullanmak isterseniz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olmak koşuluyla Şirketimizin aşağıda yer alan posta, elektronik posta veya kayıtlı elektronik posta adreslerine başvurularınızı iletebilirsiniz:

FINSTRATEJİ YAZILIM DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZMETLERİ ANONIM ŞİRKETİ

Posta adresi: Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A1 Blok No: 151 /1C İç Kapı No: B35 Esenler/ İstanbul

E-posta adresi : destek@finstrateji.com

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi amacıyla hazırladığımız İlgili Kişi Başvuru Formunu indirip, başvurunuzu gerçekleştirirken bu formu kullanmanızı rica ederiz.