Discord Sunucusuna Katılıma İlişkin KVKK Aydınlatma Metni

Neden Bu Metni Gönderiyoruz?

FinStrateji Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi (‘’Şirket’’) olarak eğitim ve organizasyon faaliyetlerimizi yürütürken, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘’Kanun’’) göre ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatına sahibiz. Hem bu sıfatın bir gereği olarak hem de sizlere karşı şeffaf ve hesap verilebilir bir hizmet anlayışıyla bu ‘’Aydınlatma Metni’’ ile aşağıdaki konularda bilgi veriyoruz.

FinStrateji Discord sunucusuna katılımın eğitim alan ve/veya eğitim almak isteyen kişiler için bir zorunluluk (ön şart) olmadığını belirtmek isteriz. Discord sunucumuza sizleri davet etmekteki amacımız en temelde, eğitim sonrasında sizlerle iletişim halinde kalmak, eğitimden edindiğiniz bilgilerin pekişmesini sağlamak ve finansal okuryazarlık anlamında katıldığınız eğitiminden maksimum faydayı sağlamanızı hedeflemektir.

Hangi Konularda Aydınlatma Yapıyoruz?

 • Kimlere ait kişisel verileri işlediğimiz
 • Hangi kişisel verileri topladığımız
 • Verileri hangi amaçla işlediğimiz
 • Verileri kimlerle paylaştığımız
 • Verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi
 • Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar

1- Kimlere Ait Kişisel Verileri İşliyoruz?

Discord KatılımcısıŞirketimizden yüz yüze ya da hibrit eğitim almış olup, kendi isteği ile Discord sunucumuza katılım gösteren kişiler

2- Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?

Aşağıda hangi alanlarda hangi kişisel verilerinizin toplandığı ve işlendiğini detaylı olarak bilgilerinize sunuyoruz.

Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, yaşanılan il, doldurulması tercihe bağlı olan doğum tarihi, yatırımcı profilinize (kısa, orta, uzun) dair bilgiler, nasıl işlem yaptığınıza (spot, viop, diğer) dair bilgiler, hangi aracı kurumları kullandığınıza dair bilgiler, kendisiniz hangi alanlarda geliştirmek istediğinize (takas, temel, teknik, algo-trading, diğer) dair bilgiler, hangi veri terminalini kullandığınıza (ideal, matriks, foreks, diğer) dair bilgiler ve borsadaki amaçlarınıza dair bilgiler, FinStrateji tarafından işlenecektir. Formun mesaj alanlarında özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı rica ederiz.

FinStrateji Discord Sunucusu Katılım Formunu doldurup talep oluşturduğunuzda, yukarıda belirtilen form alanlarına girdiğiniz kişisel verilerinizin, veri tabanı oluşturabilmemiz amacıyla Airtable Inc. (“Airtable“) sunucularının yurtdışında bulunması nedeniyle yurtdışına aktarılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu noktada, belirtilen kişisel verileriniz ve kendi işlediği kişisel veriler ile ilgili olarak Airtable’ın Gizlilik Politikasına buradan ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Formun açık rızanızın talep edildiği ilgili alanı onaylamamanız halinde kayıt işleminize devam edilemeyecektir. Kayıt oluşturduktan sonra, söz konusu verilerinizin silinmesini isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerimiz üzerinden bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Formu doldurmanız halinde, FinStrateji Discord sunucusuna katılım işleminizin tamamlanması için kayıt sırasında belirttiğiniz e-posta adresine bir davet bağlantısı iletilecektir. Bu davet bağlantısına tıklayıp, onay verdikten sonra katılım işleminiz tamamlanacaktır.

 • FinStrateji Discord Sunucusuna katılmanız durumunda;

Ad, soyad, kullanıcı adı ve e-posta adresi bilgileriniz FinStrateji tarafından işlenecektir. Sunucu içerisindeki etkileşimlerinizde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı rica ederiz.

FinStrateji Discord Sunucusuna katıldıktan sonra, hali hazırda üyeliğinizin bulunduğu Discord Inc’nin (“Discord“), Hizmet Kullanım Koşulları ile kendi işlediği kişisel veriler bakımından Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılırsınız ve dolayısıyla  Discord sunucularının yurtdışında bulunması nedeniyle üyelik bilgilerinizin yurtdışına aktarılmasını kabul etmiş olursunuz. Sunucumuza katıldıktan sonra, dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.

 • Ticari elektronik ileti izni/açık rızası vermeniz halinde;

Ad, soyad, e-posta adresi, GSM numarası ve izin kayıtlarınız FinStrateji tarafından işlenecektir.

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin tanıtımına ilişkin olarak e-posta ve SMS gönderimi ile GSM araması yoluyla; müşteri memnuniyeti anketlerinin gönderilmesi, özel günlerin kutlanmasına, e-bülten gönderilmesi, reklam, kampanya ve promosyonların iletilmesi tamamen açık rızaya istinaden gerçekleşecektir. Kendi isteğinizle vereceğiniz açık rızayı geri almak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerimiz üzerinden bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

3- Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

FinStrateji Discord Sunucusu Katılım Formunu doldurarak, Discord sunucumuza katılmanız halinde; Kişisel verileriniz, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, talep / şikayetlerin takibi ve karşılıklı meşru menfaatlerimizin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Ticari elektronik ileti izni vermeniz halinde açık rızanıza istinaden: Kişisel verileriniz reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla ticari elektronik ileti göndermek suretiyle işlenmektedir.

4- Verilerinizi Kimlerle Hangi Amaçla Paylaşıyoruz?

Şirketimiz, kişisel verileri yalnızca bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişi ve kurumlara aktarmaktadır. Bu kapsamda veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile uzmanlık gerektiren danışmanlık konularında ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla Şirketimizin tedarikçilerine aktarılabilmektedir. Burada belirttiğimiz bu aktarım durumlarında verilerinizin güvenliğini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra, hukuki ilişkinin karşı tarafı ile yaptığımız sözleşmelerimizi de Kanuna uyumlu olarak düzenliyoruz.

Bunlar dışında bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile olası bir hukuki ihtilaf, adli veya idari denetim ve sair hallerde savunma hakkımızın kullanılması amacıyla bizden istenen bilgiler, anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara  taleple sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve YurtDışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz ve sunucuları yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcıları (Discord, Whatsapp vb.) kullanarak, FinStrateji’ye yazılı/sesli mesaj göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ya da kendiniz ile bu yolla iletişime geçilmesini talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden FinStrateji ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmesini, tarafınızla adı geçen uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesini kabul etmiş ve sunucusu yurtdışında bulunan bu hizmet sağlayıcıların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurtdışına aktarılmasını için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş olursunuz.

5- Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Şirketimiz yukarıda sayılan amaçlarla Kanununun 5. maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmas
 • Şirketimizin faaliyet alanıyla ilgili yasalarından doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Yukarıda belirtilen ticari elektronik iletilere açık rıza vermiş olmanız hali.

hukuki sebeplerine dayalı olarak yukarıda belirtilen Discord Sunucusuna Katılım Formu aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplamaktadır.

6- Kanun Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un 11.maddesine göre aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızı kullanmak isterseniz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olmak koşuluyla Şirketimizin aşağıda yer alan posta, elektronik posta veya kayıtlı elektronik posta adreslerine başvurularınızı iletebilirsiniz:

FINSTRATEJİ YAZILIM DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZMETLERİ ANONIM ŞİRKETİ

Posta adresi: Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A1 Blok No: 151 /1C İç Kapı No: B35 Esenler/ İstanbul

E-posta adresi : destek@finstrateji.com

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi amacıyla hazırladığımız İlgili Kişi Başvuru Formunu indirip, başvurunuzu gerçekleştirirken bu formu kullanmanızı rica ederiz.