ÇEREZ (COOKİE) POLİTİKASI

FinStrateji Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi olarak sahip olduğumuz finstrateji.com ziyaretçilerinin ile akademi.finstrateji.com kullanıcılarının gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işleyerek internet çerezleri kullanıyoruz. Sahip olduğunuz alan adları bu Politika’da ‘’internet sitesi’’ olarak anılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanan bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler kullanılmamakta olup, kullanıcıların istedikleri her zaman tarayıcı ayarlarından izin verdikleri çerezlerin kaldırılabileceği hatırlatılmaktadır.

Çerez Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (finstrateji.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1.Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

3.İşlevsel Çerezler:

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Çerezin İsmi Çerezin Çeşidi Kullanım Amacı Saklama Süresi
PHPSESSID Zorunlu Çerezler Bu çerez, kullanıcıyı tanımlamak ve internet sitemizin açık kaldığı sürece kullanıcının bilgilerini sistemde tutmak amacıyla kullanılır. Oturum sonunda silinmektedir.
MoodleSession Zorunlu Çerezler Bu çerez, akademi.finstrateji.com internet sitemizde gezinirken sürekliliği sağlamak ve oturumunuzun açık kalması için kullanılır. Oturum sonunda veya tarayıcı kapatıldığında silinmektedir.
MOODLEID Zorunlu Çerezler Bu çerez, akademi.finstrateji.com internet sitemizde oluşturduğunuz kullanıcı adını hatırlamak için kullanılır. En fazla 1 ay süreyle saklanmaktadır.

İlgili Kişilerin Talepleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olmak koşuluyla Şirketimizin aşağıda yer alan posta, elektronik posta veya kayıtlı elektronik posta adreslerine başvurularını iletebilirler.

FİNSTRATE YAZILIM DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Posta adresi : Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A1 Blok No: 151 /1C İç Kapı No: B35 Esenler/ İstanbul

E-posta adresi : destek@finstrateji.com

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi amacıyla hazırladığımız İlgili Kişi Başvuru Formu’nu indirip, başvurunuzu gerçekleştirirken bu formu kullanmanızı rica ederiz.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

Tarayıcı ayarları aracılığıyla da çerezler üzerinde kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Politika’da Yapılacak Değişiklikler

Şirketimiz, Çerez Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Politika ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Güncel Politika Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.